ΛΑΜΙΑ
ID 2005501
Related Station ΛΑΜΙΑ
Name
Type ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1335 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2005501 1932/05/03 14:00 1962/05/30 20:00
1336 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2005501 1932/05/03 14:00 1962/05/30 20:00
1338 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2005501 1932/11/27 14:00 1961/12/27 20:00
1337 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2005501 1932/05/03 14:00 1962/05/30 20:00
1356 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2005501 1932/05/03 14:00 1962/05/30 20:00