ΛΑΜΙΑ
ID 2005504
Related Station ΛΑΜΙΑ
Name
Type ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
73 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) hPa 2005504 1970/05/25 08:00 1997/01/01 09:00