ΛΑΜΙΑ
ID 2005512
Related Station ΛΑΜΙΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1932/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1348 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2005512 1932/05/05 20:00 1969/12/29 14:00
1347 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2005512 1932/05/03 14:00 1969/12/31 20:00
1349 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2005512 1932/05/03 14:00 1969/12/29 14:00