ΛΑΜΙΑ
ID 2005520
Related Station ΛΑΜΙΑ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1360 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2005520 1932/05/29 14:00 1969/12/31 20:00