ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
ID 2005802
Related Station ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/PICHE
Manufacturer
Model
Start Date 1985/12/30
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
75 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) 30λεπτη - 0 day(s) °C 2005802 1954/01/01 09:00 1998/01/01 07:30