ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
ID 2005804
Related Station ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
Name
Type ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΚΛΩΒ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SCHNEIDER
Manufacturer
Model
Start Date 1984/04/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
77 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) hPa 2005804 1954/01/01 12:30 1997/01/01 11:00