ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
ID 2005806
Related Station ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SLEBERT & KUHN
Manufacturer
Model
Start Date 1984/04/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1382 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2005806 1958/10/01 08:00 1958/12/31 20:00