ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
ID 2005808
Related Station ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Remarks /**/ΟΛΑ ΤΑ ΘΡΜΕΔΑΦ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SCHNEIDER ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ: 1Μ, 50CM, 20CM, 10CM (ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 04/03/1990), 5CM, 2CM (ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 27/07/1992)
Manufacturer
Model
Start Date 1990/03/04
End Date
Timeseries