ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
ID 2005815
Related Station ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
Name
Type ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ THIES
Manufacturer
Model
Start Date 1992/07/03
End Date
Timeseries