ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
ID 2005817
Related Station ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
Name
Type ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΥΓΡΓΡ ΚΛΩΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LAMBRECHT
Manufacturer
Model
Start Date 1984/04/01
End Date
Timeseries