ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
ID 2005819
Related Station ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LAMBRECHT
Manufacturer
Model
Start Date 1985/12/30
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1388 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2005819 1958/10/01 08:00 1958/12/31 20:00
1387 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2005819 1958/10/01 08:00 1958/12/31 20:00
1389 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2005819 1958/10/01 08:00 1958/12/31 20:00