ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
ID 2005821
Related Station ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1958/10/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1386 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2005821 1958/10/01 08:00 1958/12/31 20:00