ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
ID 2005826
Related Station ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
Remarks /**/ΚΛΩΒ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LAMBRECHT Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1984/04/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1380 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2005826 1958/10/01 08:00 1958/12/31 20:00