ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
ID 2005829
Related Station ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1395 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2005829 1958/10/01 08:00 1958/12/31 20:00
1397 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2005829 1958/10/01 08:00 1958/12/31 20:00
1396 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2005829 1958/10/01 08:00 1958/12/31 20:00
1385 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2005829 1958/10/01 08:00 1958/12/31 20:00