ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)
ID 2007004
Related Station ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)
Name
Type ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LAMBRECHT
Manufacturer
Model
Start Date 1945/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
116 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) hPa 2007004 1946/04/29 12:00 1997/01/01 12:00