ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)
ID 2007010
Related Station ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)
Name
Type ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ U.S.A.
Manufacturer
Model
Start Date 1990/10/25
End Date
Timeseries