ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)
ID 2007012
Related Station ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)
Name
Type ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FRIEZ
Manufacturer
Model
Start Date 1947/01/03
End Date
Timeseries