ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)
ID 2007018
Related Station ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)
Name
Type ΕΔΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1951/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1677 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2007018 1951/05/01 08:00 1954/12/31 20:00