ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)
ID 2007022
Related Station ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks /**/ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΝΕΦΩΝ Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1951/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1674 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2007022 1951/05/01 08:00 1954/12/31 20:00
4333 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2007022 1951/05/01 08:00 1954/12/31 20:00
4334 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2007022 1951/05/01 08:00 1954/12/31 20:00
4335 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2007022 1951/05/01 08:00 1954/12/31 20:00