ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)
ID 2007023
Related Station ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)
Name
Type ΟΡΑΤΟΤΗΣ
Remarks /**/ΜΕ ΟΡΑΤΟΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ.3450 ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 01/01/1974-17/11/1977 ΚΑΙ ΜΕ ΟΡΑΤΟΜΕΤΡΟ Υ.Π.Α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 01/01/1986 Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1951/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1676 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2007023 1951/05/01 08:00 1954/12/31 20:00
1675 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2007023 1951/05/01 08:00 1954/12/31 20:00