ΜΕΘΩΝΗ
ID 2007814
Related Station ΜΕΘΩΝΗ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1933/09/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1812 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2007814 1933/09/01 08:00 1955/08/26 02:00
1811 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2007814 1933/09/01 08:00 1965/01/26 02:00
1813 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2007814 1933/09/08 14:00 1965/01/26 02:00