ΜΕΘΩΝΗ
ID 2007815
Related Station ΜΕΘΩΝΗ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1933/09/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1810 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2007815 1933/09/01 08:00 1965/01/26 02:00