ΜΕΘΩΝΗ
ID 2007823
Related Station ΜΕΘΩΝΗ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LAMBRECHT ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 31/03/1980 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ERNI ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 01/01/1983 Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1980/03/31
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1807 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2007823 1933/09/01 08:00 1965/01/26 02:00