ΜΕΘΩΝΗ
ID 2007827
Related Station ΜΕΘΩΝΗ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1826 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2007827 1933/09/08 08:00 1965/01/26 02:00
1822 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2007827 1941/01/01 08:00 1965/01/26 02:00
1824 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2007827 1941/01/01 08:00 1965/01/26 02:00
1823 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2007827 1941/01/01 08:00 1965/01/26 02:00
1809 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2007827 1933/09/01 08:00 1965/01/26 02:00