ΜΕΘΩΝΗ
ID 2007830
Related Station ΜΕΘΩΝΗ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1825 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2007830 1941/05/16 14:00 1965/01/26 02:00