ΘΗΡΑ
ID 2008401
Related Station ΘΗΡΑ
Name
Type ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1881 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2008401 1932/05/01 08:00 1974/12/31 20:00
1882 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2008401 1932/05/01 08:00 1974/12/31 20:00
1884 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2008401 1933/04/13 20:00 1974/12/01 08:00
1883 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2008401 1932/05/01 08:00 1974/11/29 20:00
1905 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2008401 1932/05/01 08:00 1974/12/31 20:00