ΘΗΡΑ
ID 2008404
Related Station ΘΗΡΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1894 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2008404 1933/01/03 08:00 1974/12/31 20:00
1893 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2008404 1932/05/01 08:00 1974/12/31 20:00
1895 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2008404 1932/05/01 08:00 1974/12/10 20:00