ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ID 2008601
Related Station ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FRIEZ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 01/04/1970-01/01/1987, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FRIEZ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 20/07/1987
Manufacturer
Model
Start Date 1970/04/01
End Date
Timeseries