ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ID 2008603
Related Station ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΒΡΧΜΤΡ ΔΕΚΑΠΛ. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 01/01/1947 ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΗ ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΒΡΧΜΤΡ ΔΕΚΑΠΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 01/04/1970
Manufacturer
Model
Start Date 1947/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1919 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2008603 1947/10/08 08:00 1970/12/31 20:00