ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ID 2008604
Related Station ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ WILD
Manufacturer
Model
Start Date 1981/02/06
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1922 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2008604 1947/10/08 08:00 1970/12/31 20:00