ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ID 2008606
Related Station ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Name
Type ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LAMBRECHT ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 01/01/1947 ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΗ ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ GREEN ML - 2 ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 01/04/1970
Manufacturer
Model
Start Date 1947/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1911 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2008606 1947/10/08 20:00 1961/05/31 20:00
1912 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2008606 1947/10/08 20:00 1961/05/31 20:00
1914 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2008606 1948/01/04 14:00 1960/10/12 14:00
1913 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2008606 1947/10/09 08:00 1960/08/31 20:00
1937 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2008606 1947/10/08 20:00 1961/05/31 20:00