ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ID 2008607
Related Station ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FUESS ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 01/01/1947, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FUESS ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 01/04/1970, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LAMBRECHT ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 01/01/1985, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LAMBRECHT ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 23/11/1989 - ΟΛΕΣ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1947/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1916 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2008607 1947/10/09 08:00 1970/12/31 20:00