ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ID 2008609
Related Station ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LAMBRECHT ME ENAΡΞΗ ΣΤΙΣ 01/01/1947, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LAMBRECHT ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 04/01/1970 - ΚΑΙ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΕΩΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1947/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1918 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2008609 1947/10/08 14:00 1970/12/31 20:00