ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ID 2008610
Related Station ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FUESS ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 01/01/1947, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FUESS ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 01/01/1952, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LAMBRECHT ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 01/04/1970 - ΟΛΕΣ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1947/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1917 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2008610 1947/10/08 14:00 1970/12/31 20:00