ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ID 2008613
Related Station ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1942 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2008613 1947/10/08 08:00 1970/12/31 20:00
1938 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2008613 1947/10/08 14:00 1970/12/31 20:00
1940 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2008613 1947/10/08 14:00 1970/12/31 20:00
1939 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2008613 1947/10/08 14:00 1970/12/31 20:00
1921 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2008613 1947/10/08 08:00 1970/12/31 20:00