ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ID 2008614
Related Station ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1924 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2008614 1947/10/10 08:00 1970/12/02 20:00
1923 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2008614 1947/10/08 08:00 1970/12/31 20:00
1925 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2008614 1947/10/08 08:00 1970/12/31 20:00