ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ID 2008615
Related Station ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1926 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2008615 1947/10/08 08:00 1970/12/31 20:00
4360 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2008615 1947/10/08 08:00 1970/12/31 20:00
4361 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2008615 1947/10/08 08:00 1970/12/31 20:00
4362 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2008615 1947/10/08 08:00 1970/12/31 20:00