ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ID 2008616
Related Station ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Name
Type ΟΡΑΤΟΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1928 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2008616 1947/10/08 08:00 1970/12/31 20:00
1927 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2008616 1947/10/08 08:00 1970/12/31 20:00