ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ID 2008617
Related Station ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Name
Type ΕΔΑΦΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1929 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2008617 1947/10/08 08:00 1970/12/31 20:00