ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ID 2008621
Related Station ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Name
Type ΚΑΙΡΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
4707 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2008621 1947/10/16 08:00 1970/12/31 14:00