ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ID 2008622
Related Station ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1941 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2008622 1950/08/12 20:00 1970/12/31 20:00