ΑΓΡΙΝΙΟ
ID 2010002
Related Station ΑΓΡΙΝΙΟ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2139 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2010002 1933/04/22 08:00 1955/12/31 08:00
2138 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2010002 1933/01/01 08:00 1955/12/31 20:00
2140 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2010002 1933/01/01 08:00 1955/12/31 20:00