ΑΓΡΙΝΙΟ
ID 2010015
Related Station ΑΓΡΙΝΙΟ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2152 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2010015 1947/01/01 20:00 1954/12/31 20:00
2148 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2010015 1947/01/01 08:00 1955/12/31 20:00
2150 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2010015 1947/01/01 08:00 1955/12/31 20:00
2149 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2010015 1947/01/01 08:00 1955/12/31 20:00
2136 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2010015 1933/01/01 08:00 1955/12/31 20:00