ΝΑΥΠΛΙΟ
ID 2010201
Related Station ΝΑΥΠΛΙΟ
Name
Type ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2178 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2010201 1932/05/01 08:00 1941/01/31 05:00
2179 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2010201 1932/05/01 08:00 1941/01/18 05:00
2181 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2010201 1932/06/12 20:00 1941/02/02 14:00
2180 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2010201 1932/05/01 08:00 1941/01/17 23:00
2202 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2010201 1932/05/01 08:00 1941/01/18 05:00