ΣΟΥΦΛΙ
ID 2010913
Related Station ΣΟΥΦΛΙ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2393 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2010913 1932/06/01 08:00 1963/09/05 08:00
2389 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2010913 1932/05/07 08:00 1967/12/31 20:00
2391 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2010913 1932/05/07 08:00 1967/12/31 20:00
2390 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2010913 1932/05/07 08:00 1967/12/31 20:00
2376 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2010913 1932/05/07 08:00 1967/12/31 20:00