ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΟΛΗ
ID 2011503
Related Station ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΟΛΗ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1941/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2493 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2011503 1941/01/01 02:00 1956/06/30 20:00