ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΟΛΗ
ID 2011505
Related Station ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΟΛΗ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1941/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2496 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2011505 1941/01/01 02:00 1956/06/30 20:00