ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΟΛΗ
ID 2011513
Related Station ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΟΛΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2492 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2011513 1941/01/01 02:00 1956/06/30 20:00