ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΟΛΗ
ID 2011516
Related Station ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΟΛΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2504 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2011516 1941/02/28 02:00 1952/12/04 20:00