ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΟΛΗ
ID 2011517
Related Station ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΟΛΗ
Name
Type ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2505 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΓ.) Variable step °C 2011517 1952/02/26 08:00 1952/02/26 08:00